Bloem

XXI

Ik zou ontzachlijk geleerd willen zijn – en er niets mee doen.

Ook nieuw voor mij is dat de dichter J.C. Bloem aforismen schreef. Helaas bedacht hij er geen met evenveel eeuwigheidswaarde als een aantal van zijn dichtregels.


[x]#45 fan woensdag 21 november 2001 @ 22:19:28


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

ien réaksje

lieuwe  op 28 november 2001 @ 15:36:54

Achte eamelder

Ik haw dit krekt fan it net plke en moat it earst noch efkes op my ynwurkje litte.

Tenei mear.

Weromelder