Democratie, en dan?

Traditioneel werd burgerzin aangeleerd als een vorm van loyaliteit jegens de natie. Dat is nu ingewikkelder geworden, omdat de natie in vele opzichten niet meer de geschikte vorm is om uitdrukking te geven aan de collectieve identiteiten waarmee mensen zich vereenzelvigen. Je ziet dus allerlei bewegingen ontstaan die, al dan niet door taal of etnie geïnspireerd, naar autonomie of naar regionaal zelfbestuur streven. In die zin is de natie vaak te groot, te ver weg, te afstandelijk geworden. Mensen identificeren zich op ‘subnationaal’ niveau. Anderzijds is de natie dan weer te klein om nog vat te hebben op het geglobaliseerde kapitalisme.

Michael Sandel, De verrafeling van de macht


[x]#208 fan vrijdag 12 juli 2002 @ 23:53:35