De Swaan

Volop voedsel voor verdere gedachten op de eerste dag van het nieuwe jaar, via Abram de Swaan’s eigen website. Kijk vooral in het archief:

De Europese Unie lijdt, zoals zovaak gezegd wordt, aan een democratisch deficit, of liever een òndemocratisch gebrek. Dat ligt aan de verdragsrechtelijke inrichting van de Unie, het is een institutioneel gebrek. Maar het ligt ook aan het ontbreken van een Europese openbare sfeer. Er is geen Europese krant die door lezers uit alle lidstaten gelezen wordt, er is geen tv-station waarop voor een pan-Europees gehoor gedebatteerd wordt, er zijn kortom helemaal geen Europese media en als er al kranten of zenders zijn met een publiek in alle landen van de Unie dan staan die zonder uitzondering onder Amerikaanse of Engelse redactie. Eén oorzaak van dit totaal gebrek aan Europese communicatie is uiteraard de Babelse veeltaligheid van de volkeren van Europa. Maar de Europese gemeente moet zich van haar voorgangers juist gelukkig prijzen met die verscheidenheid. De spraakverwarring wordt door de Commissie en de Raad met opzet nog vergroot door iedereen aan te bevelen om een andere taal erbij te leren, als het maar geen Engels is, maar liefst Friulich, Fins, of Fries.
De burgers van Europa begrijpen elkaar niet eens goed genoeg om het met elkaar oneens te zijn. Zij praten langs elkaar heen, elk volk binnen de grenzen van het eigen taalgebied. En zelfs volkeren die één en dezelfde taal spreken, Duitsers en Oostenrijkers, of Nederlanders en Vlamingen, blijven toch nog van elkaar gescheiden door een barrière van wederzijdse desinteresse.


[x]#342 fan donderdag 1 januari 2004 @ 16:14:10

besibbe op eamelje.net [de nijste 10, maksimaal]:

 • Citaat van de dag | 042804/2019
 • Quote of the Day | 022002/2019
 • Citaat van de dag | 012901/2019
 • Tweet of the Day | 010201/2019
 • Quote of the Day | 123012/2018
 • Citaat van de dag | 120912/2018
 • Quote of the Day | 120812/2018
 • Tweet of the Day | 113011/2018
 • Citaat van de dag | 110611/2018
 • Citaat van de dag | 102310/2018

 • © eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

  ien réaksje

  lieuwe  op 6 januari 2004 @ 17:11:13

  Wat soe it moai weze, as alles sa wurde koe, as je graach wolle, mar it moat syn tiid ha, tink ik.
  It "eigen stamgefoel" moat net te gau yn it ferdomhoekje reitsje, dat jout alderhande wrevel.