Het is weer eens anders

In het publieke debat hierover neemt de positie van vrouwen binnen de islam een belangrijke plaats in. Net als in Nederland. Dit brengt ons terug bij Tillion die, lang voordat de hoofddoek in beide landen een onderwerp werd, hierover een zeer verhelderende studie schreef.

Le Harem et les cousins (Editions du Seuil, 1966) is vooral zo actueel omdat Tillion gevoelige kwesties als sluiers, eermoord en het gebruik om bruiden bij voorkeur uit het land van herkomst te betrekken, niet in verband brengt met de islam, maar met de endogame familiestructuur die sinds mensenheugenis bepalend is geweest voor de verhouding tussen de seksen in de Maghreb. Het gaat daarbij dus om een traditie die niet alleen veel ouder is dan de islam, maar die bovendien kenmerkend is voor beide oevers van de Middellandse Zee: van Palermo tot Alexandrië en van Marseille tot Istanboel.

Het Groene-essay van Ieme van der Poel


[x]#373 fan zondag 25 januari 2004 @ 12:19:22


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden