Relderel iv

Huub Mous skreau yn it fjirde nûmer fan De Moanne fan dit jier al wiidweidich oer syn gong nei de Raad voor de Journalistiek. It foel net ta:

Bij het weggaan werd mij op subtiele wijze te verstaan gegeven dat ik geen handen meer hoefde te schudden. Alles had bij elkaar nog geen half uur geduurd, deze botsing met de formele muren van de macht. Ik trok de deur achter me dicht en kreeg zin om even heel hard te vloeken. Rimmerverdomme, zo makkelijk kom je niet weg. Al zal ik zeven jaar je initialen moeten spellen, je macht zal uiteindelijk wijken.

Rimmerverdomme, om’t Mous fan Rimmer Milder tinkt dat er God yn Fryslân is. [sjoch ek hjirûnder]

Mar de Raad voor de Journalistiek fynt net dat er it foech hat in útspraak oer it sponsorkonflikt te dwaan. Fierders wurdt fan it oare part fan Mous syn klacht sein dat dy sûnder grûn is.

 
 
[En wêrom is Erosmos ynienen net mear on-line? No is ien link rot. Soe Piter Yedema gelyk ha dat Eeltsje Hettinga’s protesten eins net koene?]


[x]#663 fan maandag 12 juli 2004 @ 16:18:15


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

2 kommentaren

huub mous  op 14 juli 2004 @ 13:18:56

Tot mijn genoegen las ik gisteren in de NRC dat staatssecretaris Van der Laan het toezicht op de media wil versterken. Burgers moeten gemakkelijker hun beklag kunnen doen over media. Zo zal de Raad van de Journalsitiek worden uitgebreid. Belangrijker lijkt mij dat dit regenteske instituut aan de geest van deze tijd wordt aagepast. Zoals het nu daar toegaat is het een bolwerk dat vooral de belangen van de eigen journalistenbranche verdedigt, doordat geoordeeld wordt op basis van onzinnige formele regels die bovendien door het genootschap van hoofdredacteuren zelf zijn opgesteld. Deze regels moeten nodig op de schop. Zo zal het begrip ‘journalsitieke gedraging’ ruimer moeten worden gedefinieerd. Wat Rimmer Mulder deed naar aanleiding van mijn artikel was duidelijk een journalistieke gedraging, of beter gezegd misdraging
(iemand bestraffen via zijn werkgever, vanwege kritiek op de krant, en daar in je eigen krant trots kond van doen). Als de macht van de media wilt beperken dan zul je dit soort ontsporingen onmogelijk moeten maken. De affaire Mulder heeft mij de ogen geopend voor het feit dat er iets grondig mis is met het huidige toezicht op de media.

Groeten
Huub Mous

eamelje.net  op 14 juli 2004 @ 14:24:00

De Raad voor de Journalistiek wordt binnen het vak nauwelijks serieus genomen, en ik lees de brief van OCenW toch vooral als een aansporing aan de Raad daar nu eindelijk iets aan te gaan doen. Daar komt zelfs een tijdelijke subsidie voor vrij, als het van het parlement mag. Verdere institutionalisering ligt daardoor eerder voor de hand dan een nieuwe openheid, ben ik bang.

Overigens reageert het kabinet hiermee op twee onderzoeken uit 2003: “Medialogica” van de Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling [RMO] en “Politiek en media, pleidooi voor Lat-relatie” van de Raad voor het Openbaar bestuur [Rob].

Het pleidooi van het kabinet voor meer wetenschappelijk onderzoek naar journalistieke werkwijzen is interessanter, al is ook de wetenschap op dit gebied in Nederland ernstig geïnstitutionaliseerd en weinig creatief. Mijn bezwaar daarover is dat daar op een te laag niveau geanalyseerd wordt.