Lijkschouwing ii

De spelling is eigenlijk het minst interessant aan een taal. Het gaat bij spelling slechts om een afspraak, waaraan mensen zich in het maatschappelijk verkeer conformeren om serieus te worden genomen. De geschiedenis van het Nederlands de afgelopen honderdvijftig jaar laat zien dat die afspraken nogal eens zijn bijgesteld.

Maar, bij de spelling van het Fries speelt net iets meer mee.

Wie bijvoorbeeld via de wikipedia zoekt om meer uitleg over de taal komt daar het woordje “standaardfries” tegen. Dit is een papieren norm over hoe het Fries gebruikt moet worden in het onderwijs en als bestuurstaal.

Voor de meeste Europese landstalen geldt dat standaardisering vooral plaatsvond in de negentiende eeuw, toen natiestaten belangrijk werden en het nationalisme werd uitgevonden. Daarbij had de taalvariant van de machtigste regio of stad veelal de voorkeur.

In Friesland is het Fries al sinds 1498 niet meer de machtigste taal. Al eeuwen overheerst het Nederlands.

En geen van de verschillende Friese dialecten die er bestaan kan op overmacht bogen, al worden het Kleifries en het Woudfries het meest gesproken. Noodzakelijkerwijs betekende dit bij de nog maar recente standaardisering van het Fries dat er kunstmatig keuzes zijn gemaakt welke taalvormen de beste waren. Daardoor heeft de standaardnorm een artificiële taal opgeleverd, die geen normaal mens spreekt. Al was het maar omdat het Fries een nogal incomplete taal is, omdat voor zo veel zaken altijd het Nederlands gebruikt wordt.

Maar, van achter het bureau is het niet moeilijk steeds weer aanvullingen te bedenken.

Over de kenmerken van het monster van Frankenstein dat zo ontstaat een volgende keer meer.


[x]#705 fan dinsdag 3 augustus 2004 @ 18:28:28


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

ien réaksje

lieuwe  op 3 augustus 2004 @ 19:58:29

Ik sjoch al nei it ferfolch t…