gemopper over de media

[D]e beschuldigende toon van de moderne journalistiek heeft er tevens toe bijgedragen dat de politiek wordt gekleineerd en het vertrouwen in de rechtsstaat is afgenomen. Niettemin koestert de journalistieke klasse nog altijd de mythe dat het de politici zijn die alle troefkaarten in handen hebben. Peter Wilby, hoofdredacteur van The New Statesman, schreef: «Het zijn de politici die de informatie beheersen waarvan de media afhankelijk zijn, en bijna dagelijks komen er nieuwe bewijzen dat informatie wordt bewerkt of slechts gedeeltelijk ‹gelekt› (als het sowieso al bekend wordt gemaakt) om ministers in een goed daglicht te stellen.» Evenmin als andere journalisten die tegen New Labour zijn doet Wilby een poging te begrijpen waarom politici zich zo gedragen. Liever gooien zij de politici allemaal op één hoop, zodat ze hun de schuld kunnen geven: «Het schandaal is niet dat ministers wel eens voor leugenaar worden uitgemaakt, maar dat het zo zelden gebeurt.»

John Lloyd, “De journalistiek onder vuur”, in De Groene


[x]#770 fan maandag 13 september 2004 @ 11:51:34


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

3 kommentaren

Harry Perton  op 14 september 2004 @ 20:20:54

Destillaat uit dat stuk vasn Lloyd:
“De media zijn onbetrouwbaar, vals, minachtend, agressief, vijandig, unfair, leugenachtig, spotziek, grof en cynisch. Met name jegens politici.”

Is dat ook zo in Nederland?
En zo ja, voor welke media geldt dat dan?
Het lijkt me heel stug dat dat voor ‘de’ media in het algemeen opgaat.
Bovendien: als een medium ons niet bevalt, kunnen we nog altijd wegzappen of ’t abonnement opzeggen.

Verder vond ik het maar een moeizaam lezend stuk, met al zijn lijdende vormen. Typisch Groene-proza.

eamelje  op 14 september 2004 @ 20:44:11

het stuk van Lloyd is inderdaad niet bijzonder goed, vooral omdat hij het onderwerp te smal trekt. Nieuwsmedia functioneren niet binnen een vacuüm, maar geven een bepaald idee van de wereld door, dat die wereld niet hoeft te zijn. Dat is op het moment hier eerder het probleem. En veeleer zijn de journalisten die hier de politiek volgen lui, slecht op de hoogte van grote ontwikkelingen, vooringenomen, en te gefocust op dat weinig interessante Binnenhof.

Kijk ook maar eens wat Ton Planken erover denkt.

Ik kom hier overigens op terug, waarschijnlijk deze week.

Harry Perton  op 15 september 2004 @ 01:26:24

Je noemt het stuk van Lloyd niet bijzonder goed, “vooral omdat hij het onderwerp te smal trekt”.
Ik vind juist dat hij, net als Ton Planken, teveel veralgemeniseert. ‘De’ media, dat is me nogal wat, al met al. En een enkel voorbeeld maakt geen visie.

“Nieuwsmedia functioneren niet binnen een vacuüm, maar geven een bepaald idee van de wereld door, dat die wereld niet hoeft te zijn”, zeg je. Dat is een waarheid als een koe en ik kan er als narrativistisch angehaucht type een even filosofisch antwoord op geven, als: “Het beeld valt nooit en te nimmer samen met de wereld”.

Verder verklaar je: “Veeleer zijn de journalisten die hier de politiek volgen lui, slecht op de hoogte van grote ontwikkelingen, vooringenomen, en te gefocust op dat weinig interessante Binnenhof.”

Ik volg het Binnenhof niet zo, alleen op spannende momenten. Kan allemaal wel wezen. Die luiheid, dat weet ik niet. Het interessantste op en omtrent het Binnenhof lijken mij de onderonsjes, het handjeklap in de achterkamertjes (vooruit maar), het bezegelen van deals op onvermoede plekken. En daar willen ze jou als reporter echt niet graag bij hebben. Daar is men niet gebaat bij publiciteit.

Grote ontwikkelingen:
Europa en ict?