We vertalen de bijbel, geen spreekwoordenboek

In Trouw een overzicht van veranderingen aan staande uitdrukkingen in de nieuwe bijbelvertaling:

In onderstaand [ingekort] overzicht staat het bekende gezegde voorop. Daarop volgt het broncitaat uit de Nieuwe Bijbelvertaling:

Tot een aanfluiting maken – Ik breng alle inwoners om; ze zullen afschuw en ontzetting wekken (Jer. 23: 9).

Met bezemen keren – Wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het (huis) leegstaat, schoongemaakt en op orde gebracht (Mt. 12: 44).

Uit den boze – Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad (Mt. 5: 37).

De inwendige mens – Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God (Rom. 7: 22).

De fiolen van toorn over iemand uitgieten – Een offerschaal vol met de woede van God (Opb. 15: 7).

Wie heeft zal gegeven worden – Wie heeft zal nog meer krijgen (Mt. 13: 12).

Hij is niet van gisteren – Wij zijn hier pas sinds gisteren en wij weten niets (Job 8: 9).

De hand in eigen boezem steken – Steek je hand eens in je kleed (Ex. 4: 6).

Iemands hart stelen – Op die manier palmde hij het volk van Israël in (II Sam. 15: 6).

Mijn hart draait om in mijn lijf – Mijn hart wordt verscheurd (Klaagl. 1: 20).

Zijn licht onder de korenmaat zetten – Men steekt geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten (Mt. 5: 15).

Tot in lengte van dagen – Mijn richtlijnen vermeerderen de dagen van je leven (Spr. 3: 1, 2).

Met de mantel der liefde bedekken – Sem en Jafet namen een mantel, liepen achteruit de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun vader, met afgewend gelaat (Gen. 9: 23).

Door merg en been – Het woord van God dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken (Hebr. 4: 12).

Muggenziften – Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken (Mt. 23: 24).

Bij de pakken neerzitten – Issachar is een sterke ezel, liggend tussen de manden (Gen. 49: 14).

Een steen des aanstoots – Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot (I Petr. 2: 8).

In tongen spreken – De kracht om in klanktaal te spreken (I Cor. 12: 10).

De verzenen tegen de prikkels slaan – Je kwelt jezelf door je zinloze halsstarrigheid (Hand. 26: 14).

Alle vlees is als gras – De mens is als gras (Jes. 40: 6).

In iemands voetstappen treden – Treed in de voetsporen van hem (I Pt.2: 21).

Wie niet werkt zal ook niet eten – Wie niet wil werken, zal niet eten (II Tess. 3: 10).

Nieuwe wijn in oude zakken – Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken (Mt. 9: 17).

In zak en as zitten – De koning van Nineve legde zijn staatsiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten (Jona 3: 6).


[x]#788 fan zaterdag 25 september 2004 @ 00:01:37


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden