In de minderheid

Als blanke westerse man zonder lichamelijke gebreken ben ik gewend altijd overal de schuld van te krijgen. Ik heb eeuwenlang vrouwen onderdrukt, miljarden negerslaven uit Afrika verscheept, en talloze kolonies uitgebuit. Om nog maar te zwijgen over al die bloederige oorlogen die ik nodeloos begonnen ben. Of de milieuvervuiling die door mijn verwerpelijke kapitalistische overmoed ontstond.

Tijdens mijn opvoeding in de jaren zeventig zijn me bovendien nog tal van andere complexen aangepraat door het geitewollensokkengebroed dat toen het onderwijs hervormde. Zo discrimineer ik met mijn voltooide hogere opleiding alle eenvoudigen van geest, en benadeel ik met dit weblog ongetwijfeld die anderhalf miljoen functioneel analfabeten in het land.

Het is me allemaal best.

Alleen ben ik sinds heden ook ineens een nationale minderheid. Tenminste, dat neem ik nu maar even aan.

Friezen nasjonale minderheid, 1-12-2004
Friezen binne sûnt tiisdei de iennige
nasjonale minderheid yn Nederlân. De
Earste Keamer hat der trije jier oer
dien, mar it Europeesk ferdrach dat
minderheden beskermt en ekstra rjochten
jout, telt no ek yn Nederlân.
Ferskate partijen woene ek Turken en Marokkanen erkenne. Dat is net trochgongen, al mient it CDA dat Friezen net altyd de iennige nasjonale minderheid bliuwe kinne.

De Friezen zijn door de Eerste Kamer officieel als minderheid erkend. De Antillianen, Surinamers, Turken en Marokkanen in Nederland niet.

Ik weet alleen bijgod niet wat een Fries is. Moet zo iemand in de provincie geboren zijn? Of er wonen? Worden er nog verdere eisen aan hem of haar gesteld, zoals beheersing van de taal? Is verstaan dan genoeg, of moet er ook minstens een mondjevol gesproken kunnen worden?

Een eis zou natuurlijk kunnen zijn dat minstens een van beide ouders Fries hoort te wezen, maar dat verplaatst het probleem alleen maar naar achteren.

Belangrijkste vraag is vanzelfsprekend nu of er een officieel Fries stamboek wordt ingevoerd, net als bij de paarden. Waardoor er bijvoorbeeld eisen kunnen worden gesteld om het ras zuiver te houden.

Het zal ongetwijfeld ernstig gemeend zijn, die minderheidsstatus. En tal van organisaties met duurbetaalde beroepsfriezen zullen nu vast tevreden uitrekenen hoeveel extra Europese subsidies dit gaat opleveren. Maar mij riekt het allemaal net te veel naar Blut und Boden om deze wending in mijn leven aangenaam te kunnen vinden.

Welke kloothommels hebben dit aangevraagd?


[x]#916 fan woensdag 1 december 2004 @ 18:42:19


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

ien réaksje

Eamel  op 5 december 2004 @ 16:33:42

Sa krije wij een tige identeitskrysis… (foar safier dat dat goed stavere is)

;-)