In de minderheid ii

Het Kaderverdrag inzake de Bescherming van Nationale Minderheden [pdf]. Dit is een tekst die zich duidelijk richt tegen de onderdrukking en discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen. Alsof Friezen alleen om hun afkomst in de gevangenis gezet worden. Ofwel, hoe meer ik er over nadenk, hoe schunniger het streven van de beroepsfriezen is om als minderheid erkend te worden.


[x]#917 fan donderdag 2 december 2004 @ 09:05:29


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

ien réaksje

lieuwe  op 2 december 2004 @ 20:01:07

Trochdriuwe is ek in fak. Mear sjit my op it stuit net yn it sin. Hoewol… Skunnich soe ik it net neame wolle, earmoedich miskien. Earmoedzje omdat jo it oe sa muoilik hawwe!