En de beschaving regelt verder

De Leeuwarder rechtbank verbiedt dit jaar het zoeken van kievitseieren [ljipaaien] weer eens, vanaf deze vrijdag. Want, het is niet de eerste keer. Dat er nog weleens in Friesland naar eieren gezocht wordt, mag alleen om cultuurhistorische redenen. Europa heeft het allang verboden.

Ondertussen zit Omrop Fryslân nu met het probleem dat de jaarlijkse gezellige prijsvraag niet door kan gaan. Het zou al heel toevallig wezen als tussen nu en vrijdagochtend nog een kievitsnest leeggeroofd kan worden. De Leeuwarder Courant hoeft de sulveren ljip niet uit te reiken, als die gewoonte tenminste nog bestaat, en de Commissaris van de Koningin hoeft het eerste ei niet in ontvangst te nemen.

Och, hoe spannend toch iedere keer weer als dat ei in een pannetje water gelegd wordt, om te kijken of het wel vers is. En niet éen van vorig jaar, goed in de koelkast bewaard gebleven.

Maar, goed beschouwd gaat het hier om iets anders. De trek van het platteland naar de steden die al honderden jaren plaatsvindt, nadert in Nederland nu zo ongeveer zijn voltooiing. De landbouw wordt goeddeels weggesaneerd, de vissers hebben niets meer om te vissen, en de jagers zetten al tijden gekweekte korhoenders en varkens uit om toch wat te knallen te hebben, als ze mogen.

En dan: wat is natuur nog in dit land?

Iets met een hek eromheen. Binnen de gebaande paden blijven, is het gebod.


[x]#1134 fan woensdag 16 maart 2005 @ 14:59:33


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden