En de beschaving regelt verder ii

Ondertussen heeft Hans Wiegel zich als voorzitter van de plattelandsalliantie keihard tegen het verbod op eierzoeken gekeerd.

De Fryske Nasjonale Party [FNP] afdeling Boarnsterhim wil dat morgen de vlaggen halfstok gaan. Er is rouw.

En het ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit sust dat het verbod op het rapen en zoeken van kievitseieren dit jaar geen definitieve ban hoeft te zijn. Misschien dat onderzoek meer helderheid kan geven over het effect van het eierzoeken op de weidevogelstand.

Joop Atsma [CDA] uit Surhuisterveen had natuurlijk meteen al Kamervragen gesteld.

Ik geef het toe. Jarenlang heb ik de spot met het eierzoeken gedreven, omdat dit altijd het enige breed gedragen Friese cultuurgoed scheen te zijn buiten de taal, de berenburg en nog wat folklore. Zelfs de landbouwminister erkent in de Kamerbrief weer de historische betekenis.

Tegenwoordig ben ik milder. Want, het gaat natuurlijk niet om die kieviten, of die eieren. Het gaat erom in het veld te mogen zijn, ook al staat daar dan prikkeldraad omheen. In het veld te mogen zijn terwijl de natuur uit de winterdood herrijst en deel uit te maken van al dat nieuwe leven.

Er is geen gemeenschappelijke grond meer, de meenten zijn verkaveld, verkocht, of inmiddels zelfs al met huizen volgebouwd. Wandelen is ook alleen nog maar toegestaan op de gebaande paden.


[x]#1137 fan donderdag 17 maart 2005 @ 17:42:37


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

ien réaksje

sylans  op 17 maart 2005 @ 17:48:06

tja, het is toch net als dat ritueel slachten of stierenvechten. iedere groep zijn vorm van barbarij.