boeklog vii: de eerste kwartaalcijfers

Na voor het eerst drie maanden lang gelogd te hebben wat ik aan boeken lees, wordt het tijd voor een eerste balans.

De meest opmerkelijk ontdekking van de afgelopen maanden was nog wel dat het schrijven van korte persoonlijk getinte recensietjes me geen enkele moeite kostte. Sterker nog, omdat de structuur van mijn boeklog zo duidelijk is, lijkt het bijhouden van eamelje.net juist zwaarder te zijn geworden. Op dit weblog heb ik niet bij ieder bericht automatisch een plaatje. En al evenmin hoef ik hier in iedere post iets van een mening te formuleren; wat een vrijheid oplevert die soms wat verlamt.

Inhoudelijk is me duidelijk geworden dat ik in drukke tijden duidelijk ter ontspanning lees; dat laatste uurtje of anderhalf voor het slapen gaan. Er zijn daarom nauwelijks zware boeken besproken; veelal ging mijn voorkeur uit naar vlotgeschreven bundeltjes die desnoods na een paar pagina’s weer weg waren te leggen.

Ook van de zakelijke publicaties die ik voor mijn werk las, is er maar éen op het boeklog besproken. Het leek me voor de toegankelijkheid beter om het professionele lezen te scheiden van wat ik ter ontspanning doe.

Beide afwegingen leveren wel als resultaat op dat ik nog nauwelijks filosofie besproken heb, vrijwel helemaal geen geschiedenis, maar dat ook opvalt hoe weinig stripboeken ik las, of literaire verhalen.

Er kwam me dit jaar ook nog maar éen roman onder ogen die me positief verraste. Dit genre boeken zou me anders wel het meest moeten brengen, gezien de status van de roman in de literatuur. Toch merk ik de laatste jaren mij er vanaf te keren.

Een helemaal gelukt boek is trouwens ook zeldzaam. Geslaagde verhalen, essays of beschouwingen komen vaker voor.


[x]#1156 fan donderdag 31 maart 2005 @ 12:52:08