over een handelsverdrag dat grondwet is gaan heten

Als de Europese Grondwet dan ineens met oneliners aanbevolen wordt, geeft mij dat ook het recht op elk daarvan even bot te reageren.

Meer democratie in Europa
Ja, steun krijgen voor de kreet “minder democratie in Europa” werkt niet. Maar deze slogan heeft de wervende kracht van een nieuwe advertentiecampagne voor een nog witter wassend wasmiddel. Het was blijkbaar hoog nodig iets te verbeteren, dus kan het oude nooit veel geweest zijn.

Democratie, als dat toch eens zou kunnen.

Een beter asiel- en migratiebeleid
Waarom heb ik hier toch de indruk van dat het hoogstens een nog onmenselijker asiel- en migratiebeleid inhoudt?

Europa dichterbij de mensen
De mensen zijn Europa, lijkt me. Zo’n kreet als deze versterkt alleen maar het idee dat hier een product verkocht moet worden, waar eigenlijk niemand behoefte aan heeft.

Europa en Nederland economisch sterker
Daar is die grondwet niet voor nodig. Dat hebben politici al in 2000 afgesproken, te Lissabon. Alleen constateerde een commissie onder leiding van oud-premier Kok bij een tussenevaluatie vorig jaar dat vooral de politieke onwil maakte dat het niet opschoot met die economische hervormingen.

Meer greep op Brusselse macht met de Europese grondwet
Zoals de filosoof Ankersmit al schreef: de EU heeft als paradoxaal gevolg dat de natiestaat zich versterkt. Als een nationale regering er iets onaangenaams door wil jagen, kan dat heel makkelijk door te stellen dat Europa dit opdringt. Niemand die nagaat of dit klopt. Omgekeerd mag de EU alleen opleggen wat de lidstaten behaagt. Vastlegging van deze principes in een grondwet verandert niets aan een praktijk die nu al bestaat.

En zoals Ankersmit ook aantoonde: onze democratie werkt nu al niet goed als bestuursvorm, omdat ieder besluit zo veel onbedoelde gevolgen heeft.

Beter terroristen en criminelen bestrijden
Zodra politici beloven de criminaliteit beter te gaan bestrijden, raakt u grondrechten kwijt. Net als dat oorlogen altijd begonnen worden om de veiligheid van een land beter te kunnen waarborgen. Noem me cynisch.

Uw rechten in de grondwet
Dat is toch wel het minste.

Een sterker Europa in de wereld
Toen de VS onder valse voorwendselen Irak binnenviel, was dat onder protest van tal van EU-lidstaten. En terecht. Daarom geloof ik niet dat de instelling van een EU-minister van buitenlandse zaken voor meer duidelijkheid zorgt, als het er echt om gaat.

De hand op de knip met de Europese grondwet
Want ons bint zuunig. Of, hoe beantwoord ik de ene loze kreet met de andere.

Europa met een socialer gezicht
Een Nederland met een socialer gezicht zou toch mijn voorkeur hebben.


[x]#1195 fan zaterdag 23 april 2005 @ 15:28:56