Webloggen

Tim Berners-Lee, de uitvinder van het wereldwijde web, verwoordt het dan toch het best uiteindelijk. Alle gezeur over weblogs of over wat webloggen is, doet er niet toe. Veel belangrijker is dat die digitale revolutie het voor iedereen mogelijk maakt een wereldwijd publiek te krijgen voor zijn of haar gedachten. En niet de massamedia alleen. De manier waarop dat gebeurt, doet er niet toe.

Het oude adagium van Mencken is tanende. Begin nooit een polemiek met iemand die zijn inkt per vat koopt, zei hij. Maar in de VS lukte het webloggers slechte journalistiek bij de massamedia inmiddels enkele malen zo af te straffen dat de verantwoordelijken daar terugtraden.

Tegelijk gebruiken wat Nederlanders die totale vrijheid online om zoiets smakeloos rascistisch als Housewitz te bedenken. Zul je net zien.


[x]#1352 fan donderdag 11 augustus 2005 @ 21:19:09

besibbe op eamelje.net [de nijste 10, maksimaal]:

 • Tweet of the Day | 010201/2018
 • Notes on Democracy  H.L. Mencken11/2016
 • Quote of the Day | 020102/2012
 • Quote of the Day | 060506/2011
 • Vintage Mencken  H.L. Mencken04/2010
 • 07. Little Book in C Major  H.L. Mencken02/2010
 • Minority Report  H.L. Mencken11/2009
 • Quote of the Day | 091209/2009
 • Quote of the Day | 082808/2009
 • A Mencken Chrestomathy  H.L. Mencken08/2009

 • © eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

  ien réaksje

  Eric  op 14 augustus 2005 @ 16:56:46

  Ik vind het ook grappig om te zien dat de journalisten er steeds weer vanuit gaan dat alle webloggers hen eigenlijk proberen af te troeven en vervolgens op basis daarvan beginnen op te noemen wat er allemaal niet klopt aan weblogs. Who cares? Je kunt kwijt wat je wilt, op het niveau dat je wilt en voor net zo veel lezers als daarin geinteresseerd zijn. Niet meer en niet minder.