Tegen de keer

Historicus Maarten van Rossem hield op 16 september de Anton Constandse-lezing, die hier te beluisteren is.

Zijn conclusie: waai toch vooral niet mee met de waan van de dag:

  1. De economie floreerde bovenmatig in de periode 1987-2000. Het is logisch dat zo’n enorme groei niet eindeloos doorgaat. Van recessie is nu geen sprake, hooguit van een tragere groei.
  2. De boodschap van het kabinet: bezuinigen en terugdringen van het overheidstekort, is te negatief. Structureel is er met de financiële situatie in Nederland weinig mis.
  3. De immigratiegolf werd plotseling een multicultureel drama genoemd. Nonsens, de integratie verloopt hooguit wat langzamer dan gedacht.
  4. Het probleem van de één miljoen moslims wordt schromelijk overschat. Het gaat om een kleine groep, vooral Marokkaanse jongens tussen de 12 en 30 jaar, die last veroorzaken. Wat het geloof betreft: de orthodoxe varianten van christendom en jodendom zijn net zo erg als van de islam. De kans om getroffen te worden door een terroristische aanslag is duizenden malen kleiner dan te verongelukken in huis of op straat.
  5. Het idee dat de democratie niet goed meer werkt, wordt sterk overtrokken. De kloof tussen burger en politicus is eigenlijk nooit zo klein geweest.

[x]#1428 fan dinsdag 20 september 2005 @ 13:39:38