Daar zitten zij op hun gemak

Daar [in de Tweede Kamer, PV] zitten de dikke oomes nu bij malkaar, 58 in getal…. Daar zitten zij nu op hun gemak, met hunne mooye pruiken, dikke buiken en dunnen beenen! Daar zitten zij nu,die lieve, mooye, dure oomes….Zij zullen weer gevraagd worden, of er maar weer opcenten op de noodzakelijke levendsbehoeften zullen worden gelegd. De Koning laat zulks, nota bene, nog wel beleefdheidshalve vragen; net of hij het meent. Even alsof die oomes nog op eene cordate wijze neen durven zeggen, dáár, waar de regering wil, dat zij ja zullen uitspreken! Even alsof hun geprevel nog zoo vele waarde had! Die dure rommelzoo!

P.J. Vinken, De kranten van Eillert Meeter
republikeins journalist


[x]#1453 fan woensdag 5 oktober 2005 @ 10:56:23


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden