De Leugen Regeert

Beroepskeuzes komen met verplichtingen. Zo houd ik me half en half bezig met al wat de media beroert, ook al interesseert het meeste mij maar matig. Mediapolitiek is in Nederland omroeppolitiek. En de Nederlandse publieke omroep is een volkomen oninteressante verzameling gescheiden opererende clubjes, die in hun eentje nauwelijks iets presteren, maar het desondanks verdommen om zichzelf op te heffen.

Tuurlijk, er zijn wel wat aardige radio- en televisieprogramma’s. En de VPRO is leuk bezig online. Maar dat zijn de uitzonderingen. Ik ben bijvoorbeeld om wel gedegen geïnformeerd te worden allang naar de buitenlandse zenders gevlucht.

Met dit oog kijk ik dus weleens naar het TV-programma De leugen regeert. Dat gaat zogenaamd over media. Maar media is in dit programma dan weer vooral wat een of andere journalist van een krantje nu weer in zijn kippendrift tot scoren verkeerd in de krant heeft gezet.

Gut toch. De mediawereld verandert op het moment op allerlei fronten fundamenteel. Daar zijn prachtige informatieve programma’s aan te wijden. Maar De leugen regeert staart dan toch maar liever navel. Dat is ook wel zo makkelijk, want dan kun je met wat pratende hoofdjes aan een tafeltje volstaan. Lekker goedkoop ook.

Publieke omroep in Nederland is: het mag vooral niets kosten, en al helemaal niet enige pretentie hebben.

En dan staken ze vanavond dus ook nog, in dat programma. Er is gewoon geen uitzending. Uit protest tegen de plannen van de Raad van Bestuur van de omroep om de zenderprofielen te veranderen, vanaf 1 september 2006.

Fijn, hoef ik tenminste ook niet te kijken.

En goed, ik begrijp iedereen die beschermen wil wat hij of zij heeft. Zelfs als dat tegen beter weten in is. Maar druk kan ik me niet maken om een kleingeestig mediaprogramma, in een volkomen verkalkt publiek bestel.


[x]#1574 fan donderdag 1 december 2005 @ 21:46:37


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden