Coetzee

J.M. Coetzee verhaalt uitgebreid over wat kijken komt bij het vertalen van zijn boeken.

Waarbij hij, sprekend over zijn werk, terloops de roman Foe kenschetst als een boek over auteurschap. Dat had ik begrepen, maar bij mij kwam dat niet zo goed aan.

via


[x]#1662 fan donderdag 2 februari 2006 @ 14:35:32