Larkin

John Banville mijmerde in de NY Review of Books nog eens over de Engelse dichter Philip Larkin.

Veel nieuws stond er niet in voor mij. Ik heb de meeste boeken gelezen waarover gesproken wordt, en een groot deel zelfs in mijn bezit.

En toch. Banville bracht me er toe weer even wat gedichten van Larkin te lezen. Eigenlijk schande dat ik daar een aanleiding voor nodig had.

Meer van Larkin op dit weblog

I have started to say
“A quarter of a century”
Or “thirty years back”
About my own life.

It makes me breathless
It’s like falling and recovering
In huge gesturing loops
Through an empty sky.

All that’s left to happen
Is some deaths (my own included).
Their order, and their manner,
Remain to be learnt.

I have started to say


[x]#1667 fan maandag 6 februari 2006 @ 23:59:59