‘T is al laat in de nacht

‘T is al laat in de nacht. Doodstil is ’t huis.
Niets hoor ‘k dan klokgetik en gasgesuis.

Met dwaze drukte zie ‘k de slinger gaan,
Opglanzend, doffer glimlicht, af en aan.

‘T is, of me in ’t domme ding verscheen
De wijze Tijd, en ernstig knikte: Neen.

De tafel ligt vol opgeslagen boeken:
Mijn leven heb ‘k vermorst met wijsheid zoeken.

[fragment]

Dèr Mouw


[x]#1681 fan zondag 19 februari 2006 @ 23:59:38


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden