1421


click image to play. 0.12 minutes

Jammer dan toch weer, hoe het Journaal alle aardigheid uit een bericht weet te halen. Verbaasd klinkt de stem van de verslaggever dat die rare Chinezen durven te beweren Amerika ontdekt te hebben, tachtig jaar voor Columbus nog.

Dit nu is niet geen bewering, maar mag gezien alle bewijzen rustig wel een historisch feit genoemd worden. Punt is alleen dat het waarschijnlijk bij ontdekken bleef, en niet ook overging in verovering, onderwerping en genocide, zoals vanuit Europa plaatsvond.

Blijkbaar telt dat meer.

Zheng He maakte in opdracht van de toenmalige Chinese machthebbers verscheidene ontdekkingtochten aan het begin van de vijftiende eeuw. Tot waar die reikten is niet zeker; de buitenlandse politiek van latere machthebbers veranderde; archieven over wat er buiten het land speelde werden vernietigd. Tochten naar Malakka en Arabië worden in elk geval ook door anderen bronnen bevestigt.

Maar van onderstaande wereldkaart, waarin informatie uit de tochten van de admiraal verwerkt zou zijn, is het heel dubieus of die wel echt kan zijn.

Neemt niet weg dat er genoeg over de tochten van Zheng He gezegd kan worden. Zie bijvoorbeeld zijn uitgebreide lemma in de Wikipedia, met een realistischer wereldkaartje. Of bekijk de nogal speculatieve website 1421.tv eens.


[x]#1777 fan woensdag 26 april 2006 @ 15:27:03


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

ien réaksje

Verbal Jam  op 26 april 2006 @ 17:25:19

Maar het koloniseren hebben ze blijkbaar niet uitgevonden.