The Outlawed Virgin v

HOODSTUK 5. VERLIES VAN HET NEDERLANDERSCHAP

Artikel 14

 1. Onze Minister kan de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap intrekken, indien zij berust op een door de betrokken persoon gegeven valse verklaring of bedrog, dan wel op het verzwijgen van enig voor de verkrijging of verlening relevant feit. De intrekking werkt terug tot het tijdstip van verkrijging of verlening van het Nederlanderschap. De intrekking is niet mogelijk indien sedert de verkrijging of verlening een periode van twaalf jaar is verstreken. De derde volzin is niet van toepassing indien de betrokken persoon is veroordeeld voor misdrijven als bedoeld in de Wet Oorlogsstrafrecht, de Uitvoeringswet folteringsverdrag en de Uitvoeringswet genocideverdrag.

Hoodstuk staat er echt [pdf] in die wet die de toenmalige LPF-er Nawijn indertijd nog ondertekende. En deze bepaling was bedoeld om bijvoorbeeld oorlogsmisdadigers te kunnen aanpakken. Zodat die geen rechten aan het Nederlanderschap konden ontlenen die vervolging elders zou kunnen verhinderen.

Maar ja, wetten worden nu eenmaal vaak te ruim geformuleerd. En vervolgens moet in de praktijk maar blijken wat de letter van de wet precies is. Over de geest van de wet gaat het nooit.

Gistermiddag vroeg ik me af hoe kleinzielig minister Verdonk zich zou tonen tegenover partijgenote Ayaan Hirsi Ali. Onverwacht snel nog kwam daar al antwoord op: heel kleinzielig. Ayaan Hirsi Ali is geen Nederlander meer.

En in zijn cel prijst Mohammed Bouyeri zijn Allah voor deze overwinning in de Jihad.


[x]#1813 fan dinsdag 16 mei 2006 @ 00:04:11

besibbe op eamelje.net [de nijste 10, maksimaal]:

 • Overwegingen | 072007/2008
 • Woordbeeld03/2007
 • Infidel | 303/2007
 • Infidel | 202/2007
 • Infidel02/2007
 • Lijstjes van 2006 | 4: de mooiste boeken12/2006
 • Mijn vrijheid  Ayaan Hirsi Ali11/2006
 • Fly virgin, fly vii10/2006
 • Het Kamerlidmaatschap als groepstherapie10/2006
 • Verdink Verdonk ii08/2006

 • © eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

  5 kommentaren

  eliane  op 16 mei 2006 @ 01:25:03

  Ja, je schaamt je toch helemaal dood. De gretigheid waarmee het gepeupel het hoofd van Ayaan eist. En Rita only too happy to oblige. Ik ben het nooit met Ayaan eens geweest, maar ze mag bij mij komen onderduiken.

  ersee  op 16 mei 2006 @ 08:05:32

  ik heb het nooit zo op ayaan hirsi ali/magan gehad, vond haar maar een herrieschopper en vind het daarom helemaal niet erg dat ze weg gaat/moet. gelijke monniken, gelijke kappen: als een anonieme asielzoeker hetzelfde doet, hoor je er [bijna] niemand over. nu het om een bn-er [maar dus eigenlijk ook weer niet] gaat is het [terecht] voorpaginanieuws.

  vraag me wel af wat de familie van gogh hier allemaal van vindt, nu hun zoon zijn dood mede te wijten heeft aan zijn samenwerking met deze vrouw die haar door bedrog verkregen nederlanderschap kennelijk alleen heeft gebruikt om hogerop te komen.

  nu ze dus kennelijk nooit nederlander is geweest vraag ik me af of ze niet met terugwerkende kracht haar salaris als kamerlid en alle kosten van beveiliging et cetera aan ons terug zou moeten betalen?

  en over gretigheid [van de ‘linkse’ media] gesproken: heeft die haagse verslaggever (ben z’n naam even kwijt) die gisteravond in het 10 uur-journaal de brief van verdonk mocht aankondigen altijd van die pretoogjes, of lag dat aan het onderwerp?

  eamelje.net  op 16 mei 2006 @ 09:56:03

  Beste ersee, dit is nu net helemaal niet gelijke moniken, gelijke kappen. Dit is namelijk willekeur: het ene moment als partij iemand binnenlokken ondanks bekende feiten, en het volgende moment iemand geestelijk vermoorden om dezelfde feiten. Alleen omdat de wind toevallig anders waait.

  Dit heeft er niets mee te maken of Ayaan Hirsi Ali een sympathieke vrouw is, of een provocerende feeks.

  ersee  op 16 mei 2006 @ 14:04:37

  ik vind dat er twee zaken spelen die los van elkaar gezien moeten worden, namelijk het optreden van de vvd-top toen en nu, en het optreden van verdonk.

  de vvd-top is natuurlijk helemaal verkeerd bezig geweest. ayaan is voor de verkiezingen van 2003 door de vvd binnengehaald terwijl men kennelijk op de hoogte was van alle feiten en omstandigheden. verdonk was toen nog gewoon werkzaam in het bedrijfsleven (kpmg) en heeft daar in die zin dus niets mee van doen. zij was voor zover ik weet niet betrokken bij het opstellen van de kandidatenlijst.

  verdonk voert nu als verantwoordelijk minister alleen maar de wet uit (die eind jaren ’90 op verzoek van de kamer is aangepast met het huidige artikel 14), en ze doet dat in mijn ogen consequent. daar is niets kleinzieligs aan. ik zou het haar juist kwalijk nemen als zij juist een partijgenoot ontziet.

  let wel: niet de vvd zegt dat ayaan haar nederlanderschap verliest, maar de verantwoordelijk minister.

  overigens: uw stelling dat artikel 14 bedoeld is voor oorlogsmisdadigers is niet terecht. in het oorspronkelijke wetsvoorstel is de laatste zin niet opgenomen, daar houdt de tekst van artikel 14 op bij “[…] een periode van twaalf jaar is verstreken”. bij amendement is de zin “derde volzin … genocideverdrag” toegevoegd, en dit leidt ertoe dat de twaalfjaartermijn voor oorlogsmisdadigers niet geldt (kamerstukken 25891, nrs. 3, 11 en 27). artikel 14 slaat dus enkel op de mogelijkheid het door list en bedrog verkregen nederlanderschap af te nemen, mits de periode van twaalf jaren niet is verstreken. die periode van twaalf jaren is overigens ontleend aan de maximale straf voor valsheid in geschrifte.

  en tenslotte: waarom haalt u (net als elevier) bouyeri erbij? dat ayaan het nederlanderschap vermoedelijk verliest betekent niet zij monddood is gemaakt. zij zal in de verenigde staten ongetwijfeld op dezelfde wijze voortgaan. in die zin wint bouyeri dus niets.

  Eric  op 16 mei 2006 @ 18:41:06

  ersee: de VVD heeft het besluit weliswaar niet genomen, maar ze waren er als de kippen bij om elke verantwoordelijkheid weg te wuiven. En Charlie Aptroot nog gehoord? Die stond vanochtend meteen klaar om in de camera’s te roepen dat “regels nu eenmaal regels zijn”.

  Ach gut zeg, wat zielig dat die VVD-fractie wordt aabgepakt… Integendeel, juist de VVD-top en -fractie zouden zich diep moeten schamen en door de achterdeur Het Binnenhof voorgoed moeten verlaten.