Minsken is raar guod

[…] Van der Velde was de man die Friesland leerde lezen. Daar moet niet te gering over worden gedacht, ook al werden zijn boeken pas bestsellers in de laatste dertig jaar van de 20e eeuw. Het Fries is een spreektaal. Ondanks alle gedoe over de taal als schoolvak, zijn er altijd weinig mensen geweest die uit zichzelf Fries lezen. […]

boeklog 373


[x]#1838 fan donderdag 1 juni 2006 @ 15:48:32


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden