Verdonk, di donc!!!

Leon de Winter (ach ja die) bracht in een interview met Der Spiegel een argument naar voren over de blinde domheid van minister Verdonk dat ik nog niet zo was tegengekomen, ergens.

Toegegeven, mevrouw heeft ook hoogstens maar mijn oppervlakkige belangstelling.

Maar het argument van De Winter is heel simpel. Toen Verdonk met zo’n enorme stelligheid verklaarde dat mevrouw Hirsi Ali nooit de Nederlandse nationaliteit had gehad, verklaarde zij daarmee ook alle besluiten van de Tweede Kamer van de afgelopen jaren nietig. Immers, Hirsi Ali geen Nederlandse, dan het parlement een lid te weinig, en dus onwettig.


[x]#1901 fan woensdag 5 juli 2006 @ 10:05:26

besibbe op eamelje.net [de nijste 10, maksimaal]:

 • Overwegingen | 072007/2008
 • Woordbeeld03/2007
 • Infidel | 303/2007
 • Infidel | 202/2007
 • Infidel02/2007
 • Lijstjes van 2006 | 4: de mooiste boeken12/2006
 • Mijn vrijheid  Ayaan Hirsi Ali11/2006
 • Fly virgin, fly vii10/2006
 • Het Kamerlidmaatschap als groepstherapie10/2006
 • Verdink Verdonk ii08/2006

 • © eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

  4 kommentaren

  Gelkinghe  op 5 juli 2006 @ 20:29:41

  Het lijkt me een erg academische discussie, maar ik denk dat dan alleen de dankzij Hirsi Ali met een enkele stem meerderheid genomen besluiten ongeldig zouden zijn verklaard.

  Anoniem  op 5 juli 2006 @ 23:13:54

  Dan is het besluit van het parlement om mevr. A. tot nederlandse te maken, ook onwettig. Is de zaak dan wel structureel opgelost / op te lossen?

  Eric  op 6 juli 2006 @ 12:44:56

  Dat betwijfel ik. Ongetwijfeld is er ergens een wetsartikel dat bepaalt dat wetten die zijn aangenomen met een lid dat achteraf geen parlementslid had kunnen zijn, geacht worden geldig te zijn.

  eamelje.net  op 6 juli 2006 @ 13:28:02

  Toch roept De Winter meer vragen op, dan die hij zelf al stelde in dat interview. Merkwaardig is bijvoorbeeld dat de VVD Verdonk niet lijkt te hebben verweten dat zij door haar snelle besluit de partij van een kamerzetel beroofde.

  Ongeacht hoe het staatsrechtelijk zit met de status van het parlement door de aanwezigheid van Hirsi Ali, zelfs in het beste geval hadden immers haar stemmingen niet meegeteld zonder die Nederlandse nationaliteit.