Constandse-lezing 2006

De Anton Constandse-lezing van dit jaar heeft niet overmatig veel belangstelling getrokken in de media. Anders die van 2005, met Maarten van Rossem.

Ik weet niet waarom dat is. Misschien dat arabist Hans Jansen een te extreme boodschap had in deze verwarrende tijden.

Ook de kerstening van Europa zou niet mogelijk zijn geweest als de toenmalige lokale en nationale overheden er niet enthousiast aan hadden meegewerkt. Zonder overheidssteun kan geen enkele godsdienst de maatschappij waarin ze rondwaart gaan overheersen of tot last worden. We zullen dus goed moeten opletten of de volksvertegenwoordigers die wij gekozen hebben en de ministers die ons regeren zelfislamiseerders of verlichtingsfundamentalisten zijn.

Hans Jansen [.doc]

Grappig is in elk geval dat Van Rossem een in sommige opzichten volkomen tegengesteld verhaal houdt als Jansen.


[x]#2057 fan donderdag 21 september 2006 @ 22:40:13