Voor welke problemen staat de democratie in Nederland?

Volgens het rapport “De staat van onze democratie 2006” [pdf], dat werd opgesteld in opdracht van Binnenlandse Zaken.

 1. Sociale cohesie en integratie van ‘nieuwe’ Nederlanders. Aan de basis van een democratie staat een gemeenschappelijke identiteit, terwijl in Nederland slechts een klein deel van de burgers met een allochtone afkomst te kennen geeft zich Nederlander te voelen.
 2. Vrije politieke meningsuiting op de tocht? De ernst en het aantal incidenten waarin getracht is de vrije meningsuiting door (dreiging van) geweld lijkt te zijn toegenomen.
 3. Afnemend vertrouwen in politici en rol van politieke partijen onzeker. Vooral de grote politieke partijen verliezen hun wortels in de samenleving. Daarnaast lijkt er de laatste jaren sprake te zijn van een afnemend vertrouwen van burgers in politici.
 4. Verplaatsing van de politiek: Zelfstandige bestuursorganen, publieke ambtsdragers en informele verbanden niet onderhevig aan democratische controle Op veel nieuwe bestuursvormen heeft het gangbare model van onze representatieve democratie weinig vat. Daarnaast is een aantal ambten in ons land in beperkte mate democratisch
  gelegitimeerd en in beperkte mate onderhevig aan democratische controle.
 5. Bestuurlijke drukte. In Nederland is sprake van een zeer groot aantal bestuurders en volksvertegenwoordigers
  dat zich op dezelfde onderwerpen wil profileren. Dit wordt ervaren als een te grote bestuurlijke drukte.
 6. Dramademocratie en beleidsaccumulatie. Incidentenpolitiek, in combinatie met een sterke wederzijdse afhankelijkheid van politiek en media, kan het risico van opeenstapeling van beleid versterken. Dit draagt bij aan klachten over de publieke sector.
 7. Inpassing van Europese besluitvorming in de Nederlandse democratie. Het democratisch tekort in Europa heeft vele kanten werkt door binnen Nederland. Nederlandse politiek bemoeit zich te weinig met de Europese beleidsvoorbereiding.
 8. Afnemend vertrouwen in politici

Vooral dat dit laatste punt al eens eerder terugkomt in het persbericht, toont aan dat er enige paniek is.


[x]#2120 fan maandag 16 oktober 2006 @ 15:44:13