De mug en de canon | 04

Het Kamerlid Eerdmans, weldra uitkeringsgerechtigd, stelde vragen [pdf] over de geschiedeniscanon aan het ministerie van OC&W.

Is Pim Fortuyn ook naar uw mening één van de meest bepalende politici van deze eeuw, die in zijn eentje een politieke aardverschuiving teweegbracht? Is het u bekend dat tv-kijkers met overmacht van stemmen Pim Fortuyn heeft verkozen tot Grootste Nederlander aller Tijden, nog vóór Willem van Oranje, de vader des vaderlands?

Het is jammer dat in gevallen als deze de dodelijke ernst overheerst, en er op deze vraag niet het antwoord kwam dat er bij paste.

Zoals, dat het in 2006 nogal vroeg is om te bepalen wie de meest bepalende politicus van deze eeuw zou zijn.

Of, dat juist uit de keuze voor mijnheer Fortuyn als ‘Grootste Nederlander’ blijkt hoezeer een verbetering van het geschiedenisonderwijs nodig is.

Danwel, dat er zelden meer geklungeld is in naam van iemand die zich niet meer kan verdedigen, dan de navolgers van Fortuyn hebben gedaan.

O wacht. Dat laatste is natuurlijk wel bij uitstek onderwijsmateriaal, en dan niet alleen in de geschiedenisles, maar ook bij maatschappijleer, en godsdienstonderwijs. Ik herroep mijn voorbehoud.


[x]#2211 fan dinsdag 7 november 2006 @ 18:14:00

besibbe op eamelje.net [de nijste 10, maksimaal]:

 • Citaat van de dag | 112811/2016
 • Zie ook onder Mozes  Karel van het Reve09/2011
 • De canon en de mug | 2711/2010
 • De canon en de mug | 2610/2009
 • De canon en de mug | 2506/2009
 • Overwegingen | 010501/2009
 • Overwegingen | 111111/2008
 • Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben ii10/2008
 • Overwegingen | 100410/2008
 • Overwegingen | 090509/2008

 • © eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

  ien réaksje

  Tom  op 15 november 2006 @ 11:16:36

  En dan te bedenken dat dit de man is die een week geleden met een lijst met de meest onzinnige kamervragen van het jaar op de proppen kwam.