The Book of General Ignorance


click image to play. 1.40 minutes

Hoe meer ik weet, hoe groter mijn besef is dat ik niets weet. Daarom bestaat er bij mij grote weerzin tegen mensen die ontstellend zeker van hun zaak zijn. Al helemaal als hun kennis op niets is gebaseerd dan een vooroordeel, of een kritiekloos geloof.

Geen mooiere televisiequiz daarom, dan de quiz die speelt met onze zekerheden. Waarin de kandidaten een juist antwoord kunnen geven waarvan iedereen denkt dat goed is, maar dan toch daarmee de fout ingaan.

QI heet dit mirakel […]

boeklog 543


[x]#2290 fan vrijdag 1 december 2006 @ 00:16:47


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden