De canon en de mug | 07

Hoera, we hebben weer wat Fries cultuureigens gevonden dat vast en zeker de provinciale geschiedeniscanon niet halen gaat, maar tekenender is dan wat daar wel in komt.

Eerder beschreef ik al dat iedereen die wat kan op de grens van volwassenheid uit Friesland verbannen wordt.

Als ik deze gedachte had doorgetrokken, was ik gedwongen geweest te beschrijven wat dit zegt over de mensen die in Friesland achterblijven. Maar dat leek me overbodig, u kunt ook zelf nadenken. Kees Verhaar en Yvonne van Westering hebben dat idee wel uitgewerkt, en hun conclusies zijn hard.

Geen werk hebben, niet-succesvol zijn en in een sociale achterstandpositie verkeren is de norm, en daarmee deel van de Friese cultuur, het Frysk eigene. Daardoor ontbreekt de prikkel om aan deze situatie te ontsnappen. Friese jongeren groeien steeds weer op in de sociaal-economische achterstandspositie waarin hun ouders ook opgroeiden. De Friese waarden en normen bestendigen deze sociale reproductie.

Zelfs het provinciale beleid om de Friese cultuur te promoten, leidt tot versterking van deze achterstanden. Paradoxaal genoeg kwamen nergens meer mensen op voor de Statenverkiezingen dan in Friesland, stemmend om hun eigen isolement zo te houden.


[x]#2628 fan donderdag 29 maart 2007 @ 22:41:26