DAG 08.05

[…] Omgekeerd is het zelden een gunstig teken als op een krantenpagina een bont geheel aan kleuren de aandacht afleidt. DAG is wat mij betreft bijna onleesbaar. Zo vind ik het wat opdringerig dat de redactie zelf met een gele markeerstift in de tekst heeft aangestreept wat de belangrijkste passages zijn.

Vaak was dat alleen de kop, merkwaardig genoeg. […]

boeklog 679


[x]#2736 fan dinsdag 8 mei 2007 @ 11:59:06


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

2 kommentaren

pom  op 9 mei 2007 @ 09:52:05

Was Trouw op tabloidformaat geen beslissing van PCM? Uitstekend idee, zou ik zeggen.

eamelje.net  op 9 mei 2007 @ 11:36:32

De beslissing Trouw als tabloid uit te geven werd volgens mij pas overwogen nadat Het Parool uit PCM gezet is, en desondanks succes kreeg; mede door de formaatswijziging.

Toen moest er nog wat met dat andere verliesgevende krantje. Toelaten dat ook Trouw uit PCM zou stappen bij dreigende opheffing zou ernstig gezichtverlies hebben opgeleverd…

Dus ja, dat Trouw nu op een ander formaat gepubliceerd wordt, maakt het in somige opzichten een aantrekkelijkere krant. Maar dat de beslissing hiertoe alleen positief was — laat staan goed — dat zou ik niet durven beweren.