De kennelijk onuitroeibare misvatting

Dit verwachtingspatroon lijkt veroorzaakt te worden door de kennelijk onuitroeibare misvatting dat nieuw gekozen politici alles ten goede zullen keren, eindelijk zullen realiseren wat hun voorgangers nooit is gelukt. Gevolg van deze misvatting, die we wellicht het messias-complex zouden moeten noemen, is dat al die politici waarvan zoveel wordt verwacht wel bitter teleur moeten stellen. Zodoende is het hele politieke bedrijf per definitie teleurstellend.

Historicus Maarten van Rossem in: Dagblad De Pers [pdf]


[x]#2753 fan maandag 14 mei 2007 @ 12:22:25