Prefasy

Mijn zoektocht naar hoe het woord “privacy” op zijn Fries geschreven wordt, heeft nauwelijks iets opgeleverd.

Voor diegenen die zich afvragen of privacy in het Fries nu werkelijk dan anders geschreven wordt dan in andere talen waar het als leenwoord is opgenomen. Ja, het Fries wordt fonetisch gespeld. Ook in de leenwoorden. Dus waar de hele wereld “taxi” rijdt, is dat in het Fries “taksy”. Ook al komt dat woord van de eigennaam Thurn und Taxis. Friezen rijden ‘disel’, al heette de autouitvinder Diesel. En zo is er wel meer.

Op boeklog schreef ik het vermoeden op dat privacy in de fonetische spelling van het Fries dus ‘priffassy’ wordt, of misschien wel ‘preiwazy’. Want ja, dat is nu net het enorme nadeel van een fonetische spelling: welke uitspraak volg je?

Het Omkearwurdboek fan de Fryske taal, dat weinig anders is dan een lange lijst van in Friese teksten voorkomende woorden, kent overigens wel ‘prefasy’.

Prefasy?

Prefasy? Wat is dat nu weer voor woord?


[x]#2883 fan maandag 2 juli 2007 @ 11:02:56