Chiasme | Bloed & Spelen 2

Stop medicijnen in een ziek mens, en alles is goed. Dit heet gezondheidszorg, en och wat is dat toch een zegen voor de mensheid.

Stop medicijnen in een gezond maar vermoeid mens, en dat is slecht. Dit heet namelijk dopinggebruik, als het om een sporter gaat. En een kwalijker praktijk lijkt er niet te bestaan.

Dagelijks sterven er alleen in Nederland al tien mensen aan verkeerde medicatie, volgens het TV-programma Zembla indertijd. Toch sterven die anoniem. Hun namen komen alleen bij de overlijdensberichten in de krant, anders niet.

Nee, dan de aandacht die de media hebben voor een sporter die betrapt wordt op ongeoorloofde medicatie. Breed uitgemeten hoon is zijn of haar deel.

Ergens kloppen de verschillen in prioriteit niet, denk ik dan. Gezien alle aandacht voor doping worden we dus geacht aan sporters te twijfelen, maar aan doktoren blijkbaar niet. Terwijl een groter wantrouwen tegenover de medische stand geen kwaad kan, en misschien nu juist nog wel iets oplevert. Iets echt positiefs.


[x]#2974 fan vrijdag 17 augustus 2007 @ 00:00:12


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

ien réaksje

lieuwe  op 18 augustus 2007 @ 23:25:44

Alhiel mei iens.