Overwegingen | 52

 1. Het is triest om te moeten constateren dat vlak na mijn woorden gisteravond, over onze oorlog in Afghanistan, er vandaag alweer twee doden zijn te melden daar;
 2. Dat maakt het totaal zestien nu;
 3. Gaat het wel om de Nederlandse militairen, hè. Over de doden onder de Aghaanse bevolking, die onze aanwezigheid daar brengt, wordt nu nooit eens bericht;
 4. Dat kan ook niet, zo legde Joris Luyendijk vorig jaar in de Van der Leeuw-lezing al uit. Doe niet zo naïef:

  Wat in Uruzgan gebeurt? Hij schudde het hoofd met een mengeling van gene en minachting:

  Daarvan krijgen jullie in Nederland dus echt bijna niets mee, en dat is logisch: wij rapporteren ieder contact met de vijand. Dat rapport gaat naar de basis en daar kijkt eerst een jurist ernaar en daarna een communicatiedeskundige.

  Vervolgens wordt het officieel naar buiten gebracht, dat wil zeggen, tenzij zo’n bericht militaire of politieke belangen kan schaden. Nou, alleen al doordat de hele operatie politiek is verkocht als een opbouwmissie en niet als een vechtmissie, blijft vrijwel alles op de basis.

 5. Of zoals Luyendijk het verderop in zijn lezing [pdf] stelt: als Afghanistan een nieuwe schande als Srebrenica zou opleveren, welke journalist zou daar dan ooit iets over te weten kunnen komen?
 6. Maar, je moet durven investeren in goede Transatlantische betrekkingen, zo heeft mijnheer Balkenende al eerder bedacht met zijn mannenbroeders;
 7. Een stevige band met een corrupt Amerikaanse regime is makkelijk zestien doden waard;
 8. Oud-CDA-leider De Hoop Scheffer keurig een nieuw baantje bezorgen, was het wel waard om de Nederlandse democratie voor te ondermijnen;
 9. Onderzoek komt er nooit, naar het waarom van de steun aan de illegale invallen van twee autonome landen;
 10. De politieke partijen die zulk onderzoek blokkeren, zijn daarmee medeplichtig aan alle oorlogsmisdaden gepleegd te Afghanistan en Irak;
 11. Bij alle triestheid is dan toch goed nieuws dat hoge ambtenaren erop wijzen dat Balkenende cs. geen juridische legitimatie hebben voor hun steun aan beide oorlogen;

[x]#3535 fan vrijdag 18 april 2008 @ 14:22:04