Arts & Letters Hourly

[bij wijze van antwoord op een opvallend groot aantal e-mails]

Al vroeg in 2002 verwees ik hier naar een artikel dat ik had gevonden dankzij Arts & Letters Daily. In oktober van dat jaar betreurde ik het dan ook zeer dat de samenstellers van die website er mee ophielden.

Maar, ze kwamen terug, na wat aanpassingen. En Arts & Letters Daily biedt sindsdien onafgebroken zes keer in de week verwijzingen naar de drie interessantste artikelen online van die dag.

Nog altijd is de kwaliteit van de links die de website biedt zonder meer hoog.

Er hebben zich online evenwel een paar ontwikkelingen voltrokken die de website minder nuttig voor mij maken dan die ooit was. Te vaak wordt tegenwoordig verwezen naar wat ik al kende.

De eerste is dat meerdere websites verwijzingen gingen bieden, zoals Arts & Letters Daily doet. Ik gaf dat al aan.

Maar een nog fundamenteler verschil met 2002 is dat de bronnen waarop sites als Arts & Letters Daily zich baseren zelf ook hun inhoud beter gingen ontsluiten. Tal van tijdschriften en kranten zijn tot op katernniveau RSS-feeds gaan bieden. Tal van voor mij interessante websites deden dit al.

Het grote verschil met vroeger in de tijd die ik online doorbreng, is dat ik nauwelijks nog doelloos wat rondsurf. Mijn bezoekjes aan websites komen vrijwel altijd voort door wat me intrigeerde in een feed.

Als ik dus ineens vind dat Arts & Letters Daily voorbij is gestreeft door andere websites, is dat te kort door de bocht geformuleerd. Goed, er zijn wel degelijk sites bijgekomen die meer bieden dan drie verwijzingen per dag. Maar ook mijn eigen methoden om interessante informatie te vinden online zijn een stuk verfijnder geworden. Mijn verzamelingen aan RSS-feeds bieden me een Arts & Letters Hourly, zo ik dat zou willen.


[x]#3571 fan donderdag 1 mei 2008 @ 13:42:06


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden