De canon en de mug | 13

NRC-Handelsblad bracht ondertussen zaterdag een reportage [pdf] over hoe het stond, met de invoering van de geschiedeniscanon in het basisonderwijs.

Daar bleek vrijwel nergens ook maar iets mee gebeurd te zijn. De door de overheid verstrekte posters waren vaak al weg. Hoogstens stonden de bijbehorende boekjes nog ergens in een bibliotheek.

Nu verbaasde dit mij niet. Ik heb als journalistje een tijd geschreven over wat de uitwerking van politieke besluiten precies was, een jaar of wat later. Dat is een werkelijk onuitputtelijk onderwerp, ik had er eeuwig mee door kunnen gaan. Ware het niet dat me al gauw wat trends opvielen.

De belangrijkste trend was wel dat politiek beleid zelden wat uitmaakt, behalve als er een nieuw verbod geïntroduceerd wordt. Want verboden zijn tenminste te handhaven. Een tijdje. Tot iedereen gewend is, en het toezicht verslapt, en het verbod alleen nog in naam bestaat.

Dat dingen in naam bestaan, is heel erg belangrijk in Nederland. Verder niet.

Telkens als er iets gestimuleerd diende te worden, levert dit namelijk helemaal niets op. Nieuwe subsidies gaan steevast naar bedrijven of organisaties die toch al subsidies kregen. En nieuwe regelingen kosten vaak meer aan bureaucratie dan dat ze aan besparingen opleveren. Als er al geen andere schade door ontstaat.

Merk wel op dat ik hier geen enkel leedvermaak over heb. Ik constateer alleen maar. Ik constateer alleen ook dat politici telkens weer dezelfde fouten maken, omdat ze nooit eens kijken wat eerder beleid heeft uitgehaald.

Juist de gemiddelde politicus zou daarom een beter historisch inzicht moeten nastreven. Als er een groep bestaat die wel iets aan een geschiedeniscanon zou hebben, zijn zij het.

Als enige.

lees al mijn ideeën over de geschiedeniscanon


[x]#3664 fan maandag 16 juni 2008 @ 12:15:15

besibbe op eamelje.net [de nijste 10, maksimaal]:

 • Citaat van de dag | 112811/2016
 • Zie ook onder Mozes  Karel van het Reve09/2011
 • De canon en de mug | 2711/2010
 • De canon en de mug | 2610/2009
 • De canon en de mug | 2506/2009
 • Overwegingen | 010501/2009
 • Overwegingen | 111111/2008
 • Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben ii10/2008
 • Overwegingen | 100410/2008
 • Overwegingen | 090509/2008

 • © eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

  2 kommentaren

  paul  op 16 juni 2008 @ 14:22:35

  *kuch* …ook maar iets mee gebeurD te zijn… *kuch*

  eamelje.net  op 16 juni 2008 @ 14:33:12

  Verbeterd, dank.