Overwegingen | 0618

Dat de olie zo duur is zou vooral te wijten zijn aan speculanten, en de goedkope dollar;
Maar wat maakt dit de nationale overheden dan, als die de speculatie niet aanpakken, maar er wel van profiteren omdat de BTW-opbrengsten op de brandstofverkoop zo zeer meestijgen met de benzineprijs?
Helers?
Nu ja, het is sinds gisteren om verboden te adverteren met de uitspraak belasting is diefstal. Laat ik verder maar niet speculeren;

Er is misschien een vrijheid van meningsuiting, maar die gaat tegelijk gepaard met een dwang van meningsuiting. Iedereen wil graag serieus blijven genomen worden door zijn of haar gelijken;
Of diens meerderen;

Helaas zijn er daarom onderwerpen die in het huidige politieke klimaat bijna niet te behandelen zijn zonder daarbij overkomen als een raaskallende idioot;
Als ‘een hardwerkende Nederlander’;
Als een immer verongelijkte sukkel die de eigen tekorten wijt aan iedereen, behalve zichzelf;

De busstaking mag dan misschien voorbij zijn morgen, doordat mevrouw Huizinga-Heringa eindelijk haar bestuurlijke verantwoordelijkheid nam — zoals hier al een tijd geleden gevraagd — en toch kan ik er niet blij mee zijn;

En dan niet omdat overheidsingrijpen makkelijk een verkeerd gevoel van veiligheid geeft;

Er is iets kapot;
Ik besef meer dan ooit dat er geen enkele vorm van vervoer is die voor mij ideaal zou zijn;
Nu ja, auto met chauffeur — maar dat mag me niet gebeuren;
Of een zelfsturende auto — maar die komen niet op de markt voor mijn arbeidzame leven over zal zijn;

Maar een sedentair bestaan, voor de computer, verandert de hersenen weer op een mij niet aangename manier;


[x]#3669 fan woensdag 18 juni 2008 @ 16:45:16


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden