Wet van de dag | xiv

Cipolla’s vijf fundamentele wetten van menselijke domheid:

  1. Altijd, en onvermijdelijk, zal elk van ons het aantal domme mensen onderschatten dat er rondloopt;
  2. De kans of een willekeurig iemand dom is, is niet af te leiden uit enige andere karaktertrek van die persoon;
  3. Iemand is dom als hij schade toebrengt aan een ander, of een groep van personen, zonder daar persoonlijk voordeel uit te trekken — of door ook zichzelf daarbij te beschadigen;
  4. Niet-domme mensen onderschatten altijd de mogelijkheden die domme mensen bezitten een ander schade te berokkenen; ze vergeten telkens weer dat willekeurig wanneer, onder welke omstandigheden ook, de omgang met domme individuen altijd een kostbare fout is;
  5. Een dom mens is het meest gevaarlijke individu dat er bestaat;

Carlo Maria Cipolla (1922-2000) was een Italiaans economisch historicus. Hij achtte domheid een beroepskwaal van intellectuelen, en in het bijzonder de politici onder hen — net zoals stoflongen dat voor de mijnwerkers zijn.


[x]#3848 fan maandag 28 juli 2008 @ 18:54:56


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden