Overwegingen | 0828

Merkwaardig, hoe het respect dat ik vorige week nog wel had voor alle Olympische sporters in éen keer weg was toen ze zich gisteren zo gedwee lieten toespreken door een grijs stelletje Haagse politici;
Misbruik was het;
Lees nu zo’n clichéspeech van Balkenende, waarin hij de sporters nog eens gaat vertellen wat zij gepresteerd hebben;
Daarna rest voor de betreffenden alleen het woord van Roland Holst nog:

Leeg en gehuldigd
kwamen zij thuis
vermenigvuldigd
tot een muis

En over respect gesproken, dat is ook weg, nu de Nederlandse publieke omroep meent het volk te bedienen door dagelijks verslag te doen vanaf de Democratische conventie in Denver;
Want, om Jon Stewart dan maar eens aan te halen:

I can’t believe that, as reporters, you would walk into a ‘spin room’,” he said, amazed at the journalists’ willingness to swallow the bullshit that the campaign and candidates spoon feed them. “How can you keep talking to people who are lying to you?” he asked. “This loveless marriage [between reporters and politicians] has to be unconsummated.

Grappig dan wel weer dat de VVD zich volgens fractieleider Mark Rutte moet keren ‘Tegen de terreur van de middelmaat’;
Laat ik mij nu hier al zo vaak in vergelijkbare woorden geuit hebben;
Goed, ik doelde dan op de kwaliteit van politici;
En Rutte wil dus niet dat Kamerleden nu eindelijk eens doen gaan waar ze verkozen zijn;
Rutte wil ‘de onderklasse’ verheffen;

Nu wilden talloze politici voor Rutte dat ook — met als voornaamste gevolg dat het onderwijs ernstig verdomde;
Bovendien krijgen de instellingen nog altijd betaald per behaald diploma;
Waardoor het dus loont meer mensen te laten slagen dan eigenlijk kan;

Ach;
Eén ding blijft zeker in de politiek, al is een idee ook nog zo dom, er zal altijd een politicus te vinden zijn die het in zijn strijdplannen opneemt;


[x]#3924 fan donderdag 28 augustus 2008 @ 18:06:31