Overwegingen | 1010

Christopher Hitchens uit zich in Vanity Fair over de vraag of Amerika inmiddels een bananenrepubliek is;
Het korte antwoord luidt vanzelfsprekend ja, maar daarom gaat het ook om het betoog;

Ja, de financiële crisis gaat vooral om vertrouwen — niet eens om geld. En raadt eens welk land alle vertrouwen verspeelt?

Nu ja, om vertrouwen gaat het, en taal;
Hedenavond zal president George W. Bush het Amerikaanse volk toespreken vooral toch vertrouwen te houden;
‘Dezelfde mensen die deze crisis hebben veroorzaakt, doen hun uiterste best de effecten te stabiliseren’;
Een speech van de minst gewaardeerde president uit de recente geschiedenis, over een onderwerp waar hij en zijn staf aantoonbaar niets van begrijpen, dat hebben de mensen nodig in deze tijden;

James Wood ontleedde ondertussen het taalgebruik van de Republikeinse partij;
Of beter: de angst bij de Republikeinen voor mensen die in lopende zinnen kunnen spreken;

Enfin, bij het eerdere advies om op werkdagen te ontbijten met The Daily Show, nu mijn raad eenmaal in de week naar The Bugle te luisteren [RSS];
Want Britten over Amerikanen zijn nog net even een stuk oneerbiediger dan Amerikanen over hunzelf;


[x]#4414 fan vrijdag 10 oktober 2008 @ 18:46:20