.frl

Nieuwsdienst eamelje.net heeft maar eens vragen gesteld aan de provinsje Fryslân. Omdat het dagelijks bestuur daarvan vorige week het regionale nieuws haalde met een plan dat geheel niet doordacht lijkt. Het is nog erger dan ik dacht. Zeker, ICANN verruimt wel de mogelijkheden voor nieuwe domeinuitgangen, maar dat is nu juist om geld te verdienen aan grote commerciële partijen.

Derhalve:

Is gedeputeerde Algra ermee bekend dat ICANN alleen de kosten voor het evalueren van de aanvraag een nieuw generic top level domain (gTLD), zoals .frl, al schat op $ 185.000 [pdf] – zonder enige garantie op aanvaarding van de aanvraag?

Het opstellen van een gefundeerde en technisch onderbouwde aanvraag voor een gTLD kost eveneens geld. Hoeveel zou de provinsje bereid zijn verder nog te investeren in uw plan voor het .frl-domein? Daarbij in acht nemend dat de aanvraag ook een niet kan opleveren?

Is gedeputeerde Algra ermee bekend dat ICANN een nonprofit is, die de kosten voor het wereldwijd up to date houden van de domain name servers terugvordert bij de exploitant van het gTLD? Heeft Algra enig idee wat deze kosten op jaarbasis zijn voor de provinsje als het .frl-domein ingevoerd zou worden? Zo niet, waarom niet?

Tenslotte, gezien de kosten die gemoeid zullen zijn met exploitatie en uitgifte van .frl-adressen, zal de provinsje hoogstwaarschijnlijk elke aanvraag van zo’n domein moeten sponsoren. Het is voor weinig bedrijven interessant om een .frl-adres te gaan voeren, als dit honderd keer zo veel [optimistisch geschat] kost als een .com, .net, .nl, of .eu-adres. Hoeveel geld is gedeputeerde Algra van plan hiervoor jaarlijks te blijven reserveren?

Benieuwd naar de antwoorden. Nu ja, of er ooit antwoord komt.


[x]#4566 fan maandag 27 oktober 2008 @ 15:25:58

besibbe op eamelje.net [de nijste 10, maksimaal]:

  • .frl | nu voor elk beschikbaar02/2015
  • .frl | 408/2012
  • .frl | 301/2012
  • Overwegingen | 102410/2008

  • © eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden