Vertellen, en schrijven, heeft ook met techniek van doen | 2

Murphy’s Law voor de journalistiek luidt dat je de echte vragen pas ziet als je stuk al in de krant staat. Dat gegeven is voor mij een belangrijke reden er een weblog op na te houden, en dit regelmatig te gebruiken om hardop te denken. Alleen het opschrijven al brengt me verder in mijn begrip.

Murphy’s andere wet voor de journalistiek luidt dat wanneer je eenmaal gespitst bent op een bepaald thema, je ogenblikkelijk artikelen van anderen tegenkomt die beter zijn dan het jouwe ooit wezen kan. Dit laatste is overigens niet vreselijk moeilijk — ik heb al jaren niets structureels gedaan met die kennis uit dat logje over de menselijke neiging om in verhalen te willen denken. Half herinnerde ideeën oprakelen, levert misschien een vonk of drie op, maar geen nieuw vuur. Toch viel het me vervolgens haast tegen geen interessante teksten van anderen tegen te komen over de betekenis van het verhaal voor mensen.

Tot iemand met een achtergrond in de film de propaganda uit de Amerikaanse presidentsverkiezingen ontleedde


[x]#4678 fan zondag 9 november 2008 @ 11:18:35


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden