Overwegingen | 0204

Zou ik politicus kunnen worden? Het is een branche met nogal gezonde vooruitzichten; en dat in deze tijd. De gemeenteraden zullen bijvoorbeeld na de komende verkiezingen nauwelijks gevuld kunnen worden, omdat niemand meer lid wil zijn van een partij;
Met een beetje handig manoeuvreren, is daar zo een tweede carrière uit te halen;
Mijn spotternij dat de grote partijen allereerst uitzendbureaus zijn voor leuke baantjes in de publieke sector, en zich veel later pas inzetten voor de publieke zaak, is helaas maar al te waar;

Natuurlijk zou ik nooit politicus kunnen worden. Nederlandse politici jeuzelen te veel, en altijd over bijzaken;
Tot in de treurigste details;

Neem nu de Irak-kwestie. Ik bracht die al jaren geleden hier terug tot twee zaken;
Principes zo u wilt;
Het eerste principe is dat een land niet zo maar een ander land binnenvalt — want dat is het meest verkeerde wat zo’n land kan doen;
En het tweede principe is dat de leider van een land dat zich een democratie noemt, de hem toegekende macht niet moet misbruiken om zijn domme beslissingen te verbloemen;

Dit kan ik allemaal staatsrechtelijk aantonen, maar is ook gewoon gezond verstand;
Je gaat ook niet, alleen om lekker in de gunst te komen bij de rijke bewoner van het grootste pand in de straat, met hem mee om een eindje verderop een ander huis binnen te vallen en in brand te steken;
Zelfs niet, als je al eens met een groep voor dat huis hebt staan protesteren dat de bewoner zijn kinderen niet zo hard moet slaan;
Zelfs niet, als je weet dat die rijke stinkerd de politie betaalt, zodat er geen gevaar voor vervolging is;

Het was merkwaardig dat de oude staatsman Hans van Mierlo gisteravond op TV moest komen toelichten waarin het parlement in Nederland faalt in zijn toezicht op minister-president Balkenende;
En het viel op dat vele fractievoorzitters uit de oppositie vandaag in het Kamerdebat zijn woorden vrijwel letterlijk citeerden;
Dit hele debat, dat de hele dag duurde, had als enig resultaat dat de partijen beseften dat het CDA eenzijdig een ijzeren afspraak uit het regeerakkoord had opgezegd, om geen onderzoek naar de Irak-kwestie toe te staan;
Alleen komt dat onderzoek er slechts onder voorwaarden die het CDA goeddunkt – zoals dat er nu negen maanden niet meer over gepraat mag worden;

Ik heb al vaak mijn hekel aan de drie grote partijen in Nederland moeten toelichten;
Of waarom ik het CDA zo’n gevaarlijk ondemocratisch element acht;
En het is me nog altijd niet goed gelukt om die partij in een paar woorden te karakteriseren, en belachelijk te maken;

Ik zoek zoiets als de assistent van Churchill ooit over karakteristieken van de Britse marine zei:

Don’t talk to me about naval tradition. It’s nothing but rum, sodomy, and the lash.

Zwijg me van het CDA. Niets dan gehuichel, gekuip, en genever;


[x]#5403 fan woensdag 4 februari 2009 @ 21:38:40