Overwegingen | 0226

Frank Ankersmit, theoretisch historicus te Groningen, geloofde heilig in de politieke partij als middel om de democratie te hervormen;
Want, de Staat was te star en bureaucratisch, en het volk te onverschillig;
Dus sloot hij zich aan bij de VVD — want kleinere partijen doen er niet toe — schreef hij mee aan het ‘Liberaal manifest’, om vervolgens te merken dat zijn theorieën niet aansloten op de praktijk;
Ankersmit bedankte inmiddels voor de VVD;
Toch te weinig Machiavelli gelezen, of daar niets van begrepen;

Enigszins weggevallen tussen alle nieuws over een neergedwarreld vliegtuig, was de bekendmaking van de leden der Commissie Davids — die moet gaan uitzoeken waarom het CDA partijbelang stelt boven internationale rechtsorde;
Opvallend daarbij: het zijn geen pure politici die het gedrag van Jan Peter Balkenende en zijn vriendjes gaan wegen;
Al hebben sommige leden toch ook wel weer erg goede banden met het zittend gezag;
Niettemin, Nico Schrijver is ook lid, en die heeft zich in het verleden nogal kritisch uitgelaten over de illegale inval in Irak — al was maar omdat Nederland als klein land baat heeft bij de handhaving van internationale regels;

Neemt hierdoor mijn wantrouwen tegen de Commissie Davids af?
Dat is het niet. Zoals ik mijn Machiavelli interpreteer, geeft het ontbreken van politici, of oud-politici, in deze onderzoeksraad het kabinet straks een vrijbrief om de conclusies geheel te negeren;
Ongeacht de uitkomst;
Want die conclusies komen van mensen die het politieke handwerk niet kennen, en zijn alleen daarom al niet aanvaardbaar;

Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de verschillen in inzicht over het Innovatieplatform tussen Frans Nauta, die er toch ook deel vanuit had gemaakt, en wat de heer Balkenende deze week nog allemaal te berde bracht;

Het eerste hoofdstuk van How Morality Evolved van Frans de Waal staat online;
Hoe ontstond de moraal, en wat zegt het gedrag van chimpansees over onze politici?
Boeklog had het er al eens over;


[x]#5605 fan donderdag 26 februari 2009 @ 10:39:36