Hoe te liegen met statistieken | 0423

In september stond de Nederlandse economie er nog stevig voor, dixit de minister van Financiën;
Al stond hij zichzelf enige somberheid toe: het kon zijn dat de groei van de economie in 2009 miniem zou zijn, of op 0% kon uitkomen;
Het IMF zegt inmiddels keihard: 4,8% krimp;

Wat nog meevalt, omdat economen in Duitsland 6% krimp verwachten;
En gezien de banden tussen de Nederlandse economie en de Duitse, staat het Centraal Planbureau ineens te kijk als dommig lachebekje, met zijn eerdere voorspelling in maart van 3,5% krimp;

Maar wat is er nu werkelijk aan de hand?

Er wordt gelogen;

Of er worden ineens vroegere leugens losgelaten;

Nu zal dit moeilijk anders gaan. Chomsky schreef ooit een boek dat hij Necessary Illusions noemde. En daar moet ik altijd aan denken in dit soort gevallen;
Ook overheden zijn illusies van node;
Maar van de weeromstuit vertrouw ik nogal wat cijfers niet die de planbureaus en andere overheidsinstanties verstrekken — tenminste als het om absolute aantallen gaat;

Het bekendste voorbeeld is wel dat Nederland een relatief lage werkloosheid lijkt te hebben, omdat het anders rekent dan de omringende landen;
Gedeeltelijk arbeidsongeschikten tellen bijvoorbeeld niet mee als werklozen;
Nu goed, in de VS tellen de werklozen die na drie maanden nog geen nieuwe baan hebben niet meer mee voor de statistieken;
Overal is wel wat, en nergens deugt het;

Dus is over cijfers in het nieuws hoogstens te zeggen dat alleen kunnen deugen wanneer ze een trend laten zien;
Als de werkloosheid stijgt, bijvoorbeeld;

Het ware dus te hopen dat deze crisis nu eens gebruikt wordt om wat valse lucht uit al de overheidsstatistieken te persen;
Anderzijds, wie zou daar ook maar een tel belang bij hebben, behalve onnozele wetenschappers?

Maar Paul Krugman boog zich onlangs met nieuwe kennis over een oud probleem. Zolang al ik over ICT schrijf, zolang al is daar het probleem dat door al die nieuwe technologie de arbeidsproductiviteit per werknemer moet stijgen, en Europa daarin stelselmatig achterblijft op de VS;
Hoe kon dat toch?
Nu pas blijkt hem dat vooral de Amerikaanse financiële sector bovenmatig goed presteerde, volgens de cijfertjes, en de statistieken dus kleurde;

* How to Lie With Statistics werd ooit besproken op boeklog.


[x]#5816 fan donderdag 23 april 2009 @ 11:09:30