De canon en de mug | 25

Eerder was er al sprake van dat die hele geschiedeniscanon voor het onderwijs niet verplicht zou worden. Probleem bleek toen wel dat zich enkele historici tegen de vijftig vensters hadden uitgesproken die zelf nog zo leuk verdienden aan een andere onderwijsmethode.

Maar nu weet NRC-Handelsblad het zeker:

De vijftig ‘vensters’ van de historische canon van Nederland worden definitief niet verplicht gesteld, maar gaan dienen als “inspiratiebron” op scholen. […]

Het besluit van het kabinet en de bekrachtiging ervan door de Koningin dateerde van 29 april, en is op 28 mei gepubliceerd in het Staatsblad. Dat is nog niet overal in het onderwijs bekend.

Publicaties in het Staatsblad staan ook online [pdf]:

Bepaald wordt dat de vensters van de canon van Nederland dienen als inspiratiebron voor de behandeling van de tien tijdvakken. De canononderwerpen kunnen in het onderwijs gebruikt worden om de tien tijdvakken, en de kenmerkende aspecten daarvan, uit te werken en te illustreren. Met de verwijzing naar de canon van Nederland in de kerndoelen, wordt onderstreept dat de canon een waardevol instrument is, waar scholen bij de inrichting van het onderwijsprogramma niet aan voorbij zouden mogen gaan.

Zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs wordt dus op identieke wijze bepaald dat de vensters van de canon van Nederland dienen als inspiratiebron. Dit doet niet af aan het verschil dat er bestaat tussen het geschiedenisonderwijs in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Is hiermee die ellenlange reeks op eamelje.net over de geschiedeniscanon tot een goed einde gekomen?

Vast niet…

Zo is de de opkomst en ondergang van de geschiedeniscanon van de Commissie van Oostrom op zichzelf al een haast canonische illustratie van hoe Nederland werkt.


[x]#5924 fan woensdag 3 juni 2009 @ 20:04:31