De canon en de mug | 26

Kijk ik er van op dat een historicus lessen in de geschiedenis aanbeveelt als panacee? Nou nee. Zelfs al kwam Hans Blom in NRC Handelsblad toch weinig verder dan het truïsme: ‘als jullie wat meer wisten, waren jullie niet zo dom.’

Nu goed, bij hem luidt het argument dat de politici minder lawaai zouden maken over petieterige details, als ze beter van de hoofdlijnen zouden weten.

Opvalllend argument tegen Blom is alleen dat toch vele historici in de landspolitiek actief zijn, of zijn geweest. Tot mijn al eerder uitgesproken verbijstering. Ons aller opperhoofd, Jan Peter Balkenende, is als historicus afgestudeerd, om maar een voorbeeld te noemen. En in de rechtsgeleerdheid gepromoveerd. Geen van beide studies leerden hem evenwel genoeg om de reikwijdte van het toch niet onbelangrijke Verdrag van Londen uit 1945 te beseffen. Dus verleende hij actief steun aan de illegale inval in een autonoom land.

Balkenende is wat dit betreft maar net ietsje minder oorlogsmisdadiger dan Tony Blair.

En onder het bewind van Balkenende zijn bovendien mijn burgerrechten ernstig uitgehold. Tal van wetten leggen op dat data van mij, of over mijn gedrag, wordt opgeslagen, hoewel deze eis het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op verschillende punten schendt.

Maar politici erkennen zulks pas als het Europees Hof zich daarover uitgelaten heeft, en dat komt pas in actie als de juridische middelen in een lidstaat zijn uitgeput. Over een jaar of zes, zeven.

Heeft Hans Blom dan gelijk, en waren ontwikkelingen als deze tegen te houden geweest, als Twee en Eerste Kamer de belangen van het volk echt hadden vertegenwoordigd? Met oog op de grote lijn? Of als er journalisten waren geweest die door hun grote kennis van de geschiedenis, en dus van machtsmisbruik, wel die sluipende ontwikkeling naar de politiestaat hadden weten te herkennen?

Ik denk het niet. Gek is namelijk dat de studie van de geschiedenis mij nu juist zo veel leerde over de kokervisie van welke bestuursvorm ook. Of over blindheid van de media, die altijd alleen maar de meest oppervlakkige verschijnselen herkennen.

Zolang politiek bedreven wordt op basis van verbale argumentatie en nauwelijks verborgen machtswellust wordt politiek inhoudelijk niet beter.

En hebt u vandaag al in enig Nederlands medium gelezen dat de Europese ministeries van Justitie toezicht op alle betaaltransacties eisen? [pdf] Zoals telkens uit naam bij zulke extreme maatregelen vergoelijkt met het argument om zo de kinderporno te bestrijden? Nee, er wordt weer eens vrijwel alleen geneuzeld over de AOW-leeftijd, terwijl er nu al nauwelijks meer iemand ouder dan 60 werkt.

Blom is dapper dat hij hier iets tegen wil doen.


[x]#6348 fan dinsdag 27 oktober 2009 @ 16:27:45