Boeklog, versie 3.60

Ik had gehoopt 2010 te openen met versie 4 van boeklog. Alleen lukt me lukt dat niet meer, voor 1 januari. De nieuwe layout moet wachten.

Deze dagen heb ik besteed aan het verstevigen van zo veel mogelijk zwakke plekken van mijn weblogs. Dit vereiste onder meer dat ik plug-ins verving door eigen code. En dat bleek werkelijk stomvervelend en daardoor tijdrovend werk te zijn. Waardoor de lust me even vergaan is nu nog langer te prutsen.

Ik wist zulks ook wel.

Programmeurs vallen volgens mij grofweg uiteen in drie groepen.

De eerste maakt iets uit meestal helemaal niets, en ontleent daaraan prestige en arbeidsvreugde. De tweede groep pakt iets dat er al is, en doet dit in eigen code na; en als dit werkt, volstaat dat wel. En de derde groep pakt ook het liefst iets dat er al is, maar versimpelt dit dan zo ver mogelijk als kan; waarbij die code toch dezelfde functionaliteit moet houden.

Verreweg de meeste programmeurs die ik heb gekend, horen bij de tweede groep. En alleen de echt consciëntieuzen onder hen horen bij de derde. Maar zulke ambachtelijke kwaliteit levert vrijwel nergens waardering op, dus zijn dergelijke lieden alleen daarom al schaars.

Ik val karakterologisch gezien onder de eerste groep. Maar ik ben tegelijk ook lui, en ontbeer oefening en daarmee routine.

In eigen code namaken wat er al is, ligt me dus niet. Daar zit geen enkele beloning in.

Dus moest ik kunstmatig beloningen inbouwen. Zo kost het nu slechts 12 queries aan de databases om de lijst met alle titels aan te roepen op boeklog. In plaats van de 3062 die een plugin ooit eiste. Hoi hoi.

Maar de beveiliging verbeteren van iets is werkelijk te abstract een doel om vreugde aan te ontlenen.

Dan had nog een troost kunnen zijn om mijn weblogs mooier te maken. Maar die inspanning vergt een energie die ik nu niet meer heb. In plaats daarvan heb ik, mede op verzoek, wat kleine wijzigingen doorgevoerd.

Zo is de voorpagina nu weer minder abstract, en meer weblogachtig dan voorheen. Vanwege de diskwalificatie door Google wordt de homepage tegenwoordig ook weer gebruikt door bezoekers; die de vorige versie van de voorpagina lang niet altijd begrepen.

Het moet alleen allemaal nog eens helemaal anders.


[x]#6681 fan dinsdag 29 december 2009 @ 22:45:29