Citaat van de dag | 0120

Een van de meest opmerkelijke stijlkenmerken van de Nederlandse overheid is dat zij zich nauwelijks verplicht voelt om vooraf te bewijzen dat haar voorstellen voor wet- en regelgeving gepast zijn. Memories-van-toelichting zijn zelden meer dan een reclametekst, vrijwel nooit een bewijsvoering. Dat is in het bijzonder het geval met het E[lektronisch] Pat[iënten]D[ossier]. Nog voordat het wetsvoorstel daarover was aangenomen, kregen alle Nederlanders er een folder over in de bus die weinig meer was dan een bundel drogredenen, verpakt in bangmakerij.

Vincent Icke, ‘Gullivers Web‘ [doc]

via

Boeklog over Vincent Icke
Boeklog over het elektronisch patiëntendossier, en hoe de meest fundamentele problemen daarmee al in 1999 voorspeld werden


[x]#6901 fan woensdag 20 januari 2010 @ 17:05:06

besibbe op eamelje.net [de nijste 10, maksimaal]:

 • McSweeney’s 54  The End of Trust12/2018
 • Quote of the Day | 102610/2018
 • Hello World  Hannah Fry10/2018
 • Sociaal  Overwegingen | week 1504/2018
 • Sleepnetwet  Overwegingen | week 1203/2018
 • Tweet of the Day | 032103/2018
 • Citaat van de dag | 031403/2018
 • Quote of the Day | 012601/2018
 • Tweet of the Day | 010101/2018
 • Citaat van de dag | 120212/2017

 • © eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

  4 kommentaren

  mies  op 20 januari 2010 @ 22:19:03

  Prima stuk, jammer dat hij af en toe technische onzin praat, maar dat raakt de hoofdlijn van zijn verhaal niet echt. Fundamenteler is het probleem dat hij op geen enkele manier probeert voor- en tegen af te wegen, de suggestie van voordelen al schandelijk vindt. Als je die argumenten serieus neemt, zou je eigenlijk ook het internet moeten uitzetten. Even gechargeerd gesteld. Het is intrinsiek aan de technologie, zoals hij zelf ook beweert. Daarnaast laat hij de opt-out onvermeld, dat is kwalijker. Natuurlijk laat dat onverlet dat je kunt besluiten dat je in het concrete geval van de EPD die technologie verwerpelijk vindt. Maar hij doet het across the board voor zo’n beetje alle ICT die de overheid inzet. Dat is jammer.

  eamelje.net  op 20 januari 2010 @ 22:52:50

  […] de suggestie van voordelen al schandelijk vindt.

  Maar is dat doel nog wel eenduidig te formuleren, om maar eens iets te noemen.

  Traditioneel, en toen ik er nog in werkzaam was, diende automatisering, zoals het toen nog heette, ter bezuiniging. Machines zouden mensen moeten vervangen. Alleen kwam daar in praktijk zelden direct iets van terecht, omdat automatisering altijd bovenop of naast bestaande organisatiestructuren kwam te staan, in plaats van deze te vervangen. Geld werd vaak pas veel later verdiend na reorganisatie, doorgaans om heel andere redenen.

  Tegenwoordig lijkt controle het voornaamste doel van automatisering te zijn, of zoals het nu heet: de inzet van informatietechnologie. En Icke gaat terecht in op de schijn aan zekerheid die de overheid zo creëert.

  Toen ik in 1999 met dit onderwerp bezig was, ging het bij het EPD wel degelijk ook om bezuinigingen; zoals het voorkomen dat onderzoeken dubbel worden uitgevoerd — wat nog altijd een plaag is in ziekenhuizen.

  Toen ook al werd de chipkaart als oplossing gepropageerd; om iedereen op de ponspas of ziekenfondskaart zijn dossier versleuteld mee te laten dragen. En om dus niets centraal op te slaan.

  Zo’n systeem schijnt er nu in Frankrijk te zijn.

  mies  op 21 januari 2010 @ 15:08:20

  Natuurlijk gaat het in belangrijke mate om bezuinigingen. Of efficiency-winst, om het iets technocratischer te benoemen. Daar is niets mis mee. Sterker nog, het is noodzakelijk. Relevanter lijkt niet het bezwaar dat men dit beoogt, maar of dat doel inderdaad bereikt wordt. Daar ben ik persoonlijk kritischer over. Zie bijvoorbeeld dit bericht:
  http://goo.gl/XHKv

  Overigens vind ik de gedachte aan elektronische dossiers die we zelf bij ons houden een sympathieke.

  eamelje.net  op 21 januari 2010 @ 16:28:13

  Dat met die chipcards loopt vast op het gegeven dat daar toch ook een digitale infrastructuur voor nodig is. Want mensen verliezen hun pasje, of dat wordt gestolen, etc.. En die dossiers moeten worden bijgewerkt met de laatste gegevens.

  Dat laatste is in de routine van het doktersbezoek/de verpleegstershandeling in te bouwen. Als back-up van het dossier werd indertijd gedacht aan persoonlijke ‘digitale kluisjes’ online; die dan ook voor andere doeleinden te gebruiken waren. Alleen heb ik nu al jaren niets meer over de introductie van die digitale kluisjes gehoord.

  Centraal gegevens willen opslaan, komt volgens mij toch ook uit gemakzucht van de overheid voort.